Retail UPC Coded Kid Friendly  

739417

Eggo Whole Grain Confetti Pancake Bites 72/3.03 oz.

739269

Pillsbury Mini Chocolate Chip Pancakes 72/3.17 oz.

739304

Pillsbury Mini Maple Burst'N Pancakes 72/3.17 oz.

739282

Pillsbury Mini Strawberry Splash Pancakes 72/3.17 oz.